måndag 15 december 2008

Politisk frågetecken

Känner jag mig ibland.

Under tiden man träder in över tröskeln till vuxenvärlden så kan man ibland känna sig mer vilsen än hemma. Fastän man befinner sig i sitt eget hem. Ska man äntra sig in i politiken utan att ha ett brett perspektiv så måste man ändock ha vetskapen om ämnet. Förkovrat sig i flertal artiklar samt bloggar. Vad jag har uppmärksammat är att det inte bara går att rätta sig efter och bilda en uppfattning från en artikel i Dagens Nyheter där någon politiker eller annan tjänsteman ombeds att bli inbjuden till kommunikeér för att sedan redigeras av media ("Bertil Torekull:s artikel i media"). Ställs det mer krav på "tyckare" att läsa allt fler artiklar och bloggar som ett självklart alternativ.

Genom en blogg som denna förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att granska de styrande.”.
Tråkigt att behöva säga, men för Carl Bildt:s fall verkar Bertil överflödig.

Carl Bildts blogg: här

Betydelsen för bloggar ser jag mer som extraordinär och nödvändig i det sensur'/övervakningssamhälle vi har idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar