onsdag 25 mars 2009

Öppnar Acta-avtalet

Obama vill öppna Acta-avtal

Det är en ny policy som skulle möjliggöra att medborgarna får insyn i regionala som bilaterala och unilaterala förhandlingar, skriver James Love chef för lobbyorganisationen och tankesmedjan Knowledge Notes på deras webbsida. se: dn.se

Acta
är som många vet mycket hemligt och ingen av medborgarna vet exakt vad som står där. Över lag vet man vad det handlar om. Hur som helst så har Obama administrationen sett över informations policyn kring nationella avtal som så klart påverkar öppenheten i Acta-avtalet.

Handelsministeriet USTR informationspolicy skapar öppenhet och transparans som är en av hörnstenarna under Obamas presidentskap: sa Obama i Januari. Se: pressmeddelande från White House DC. Angående nationella avtal.

Tagar:, , , , , , , , , , , ,

Andra bloggar:
Scaber Nestor, Hax, Svensk Myndighetskontroll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar