tisdag 12 maj 2009

Generell slöhet hos ungdomar mdfl.

Bland de bästa kommentarerna jag hörde från Finansministern Anders Borg, var "Vi skapar inte fler jobb genom att höja A-kassa, – Då riskerar vi att få en arbetslöshet som biter sig fast, säger han. (svd.se). Utan via andra åtgärder som underlättar företag för nyanställning m.m." (Tv4 nyheterna).

Som jag tolkar det så går många på A-kassa en längre period just för att det går att försörja sig en längre period på just A-kassan. A-kassan ska helst i regel vara en kortare försäkring då man går från ett jobb till ett annat.


Det jag saknar är dock är handlingskraft såsom att riva upp de hinder (riva upp LAS) som sätter käppar i hjulet för ungdomar. Och hur mycket hjälper det egentligen att skyffla ut nya pengar kallad stimulanspaket. Det bör kunna förvaltas på ett mer långsiktigt sätt.

Att påpeka hur lite jobb det finns som Ida Gabrielsson gör, ger inte mig någon konkret lösning, det generella är att ungdomar är lata och hellre ser en dokusåpa eller spelar dataspel istället för att lära sig CSS/programmering eller något annat inom IT som ett exempel. De som är så duktiga på data, men när de väl kommer till kritan så kan de inte ens göra en enkel kalkyl i xl. Därav lathet, men såklart finns det lathet hos vissa politiker som inte jobbar hårt för att ta itu med de regelverk som inte går att applicera vart efter världen har förändrats.

Ida Gabrielssons förslag är följande:
Så skippa latheten och fram för diskussioner om vettiga praktiker, om satsningar på komvux, om a-kassan och subventionering av långtidsarbetslösa ungdomars arbetsgivaravgifter. Investera oss ur krisen, lös miljökrisen och bostadskrisen, det skulle skapa jobb åt ungdomar.

Då håller jag med om subventionering av arbetsgivaravgifter, men med större försiktighet och investera oss ur krisen och då börja med att underlätta för företag i den privata sektorn att anställa fler människor. Det innebär en för stor risk för små och medelstora företag att anställa pga av den massiva investering det innebär, samt regelverk som hindrar anställningar. Att staten äger något i över huvud taget ser jag som den absolut sista utväg.

Utvald blogg i ämnet:
Att spä på krisen med ofinansierade utgiftsökningar på 30 miljarder kronor skulle försvaga Sveriges förmåga att möta ytterligare nedgångar i denna svårbedömda kris. Det känns inte ansvarsfullt. Kent Persson (m) Blogg

Andra bloggar:
, , , ,

1 kommentar: