lördag 20 juni 2009

Sagt om piratpartiet

Borgligt parti är det nu, enligt en blaska vid namnet "Dagbladet".

Dagbladet skriver:

"Det är frustrerande med politiker som inte har raka besked men som ändå envisas, till slut vet man ju inte om det är sakfrågan eller jultomtens existens de pladdrar om.

Med Piratpartiets (PP) inträde på den politiska scenen omkullkastas emellertid föreställningen om den alltyckande politikern med ett färdigformulerat svar i bakfickan. Piratpartiet varken kan eller intresserar för något annat än den personliga integriteten på Internet Och de hymlar inte ens med det!"

Jag vet inte vad som är så svårt med att anamma "PP". Det är ett enfrågesparti som idag är nästan en självklarhet i den totala mixen av partier som delar till EU parlamentet och snart det kommande riksdagsval.

Lotta får till en fin passage i artikeln, Pirater söker kamrater:
"Piratpartiets tillkomst kan ses både som ett misslyckande för de partier som redan finns, men är också ett tecken på att vi i dag håller på att få ett samhälle som smalnar av rejält. Vi sköljs över av nyheter och information, men nischar oss allt mer. Vi uppmanas att söka, välja och skräddarsy utifrån det egna specifika behovet för tillfället. Samtidigt kan vi inte bortse från att vi alltjämt ingår i en helhet."

***

Socialdemokraterna
med partier kommer inte vara passiva heller (ETC.se). En exklusiv intervju som är känns flera meter lång, ger som vanligt samma bild av Socialdemokraterna med Miljöpartiet och Vänstern. Mona Sahlin som ville skyffla ner pengar i Saab, som nu gick i konkurs tillsammans med GM. Visar tydligt varför borgarna med sin försiktighet bör styra landet.


,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar