torsdag 24 september 2009

Ändrar bloggnmanet till Generation Y

Jag har ändrat bloggens namn till "Generation Y" pga av strategiska beslut om hur jag vill vara synlig på Google som är den största källan till trafik in till bloggen. Trafiken på Google har ökat med nästan det dubbla det senaste halvåret, varvid jag har fler bloggar för att sära på ämnen.

Som privatperson har jag använt "Generation Y, Nicklas Larenholtz" som ett bollplank för att få ut mina åsikter och i hopp om att svara på en eller annan fråga och därigenom bredda andras perspektiv. Nu tar jag bort mitt för och efternamn och använder framgent enbart "Generation Y" som bloggnamn för den här bloggen.

Andra ämnen som jag bloggar om är sökmotormarknadsföring, , , ,

1 kommentar: