måndag 30 mars 2009

Sverigedemokrat på djupet

Med förundran över hur Sverigedemokraterna kan trolla genom att lösa stora samhällsproblem genom att skrapa på ytan. Bestämde jag mig för att mer eller mindre läsa igenom hela partiets presentation som finns på deras hemsida. Jag har ögnat igenom den som hastigast och hittade följande stycken som intresserade mig:

[22:a stycket i deras princip program]
Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) åter vandring och b) assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.

Märklig mening på slutet tycker jag där de säger att som har invandrat till Sverige uppgår i nationen. Vad betyder det egentligen?, är det den synen de har på integration. Och i så fall vad är integration för Sverigedemokraterna.

Jobb politik var även populärt ämne valet 2006. Sverigedemokraterna resonerar så här:
Se även artikel Aftonbladet.se om arbetande Sverigedemokrater.

Arbetsmarknadspolitik [10:e stycket]
Sverigedemokraternas grundinställning är att svenska jobb i första hand ska gå till svensk arbetskraft. Detta förutsätter att Sverige återtar bestämmandet över svenska förhållanden från det överstatliga EU, vilket är en viktig punkt i vår politik.

Hmmm tänker jag här.. Vad gör vi med de invandrare som redan är här då? Det här skapar ännu mer utanförskap som i sin tur ger större hat tillbaka mot Svensken. Om det är "koka groda" effekten man vill få fram. Och hoppas på att utvandringen ökar genom att stänga ute ca 1 miljon invandrare med och utan Svensk medborgarskap. Tror jag starkt att effekten blir annorlunda och till det sämre.

Ett litet axplock bara men mycket värt att tänka på.

, , , , ,


_______________________________________
Nicklas Larenholtz, fri debattör och skribent, är även författaren av politikblogg som en förlängning av bloggen Generation Y. Sociala medier för mig är ett sätt att vara en del av samhället och för min del förkovra mig mer i politik m.m. Jobbar som förmedlare och rådgivare i huvudsak av sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering på ett "produktions och förmedlingsbyrå av digitala medier".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar