måndag 8 juni 2009

Piratpartiet måste inte sitta i en grupp

Det har varit många kritiska kommentarer "mellan raderna" tycker jag mot Piratpartiet huruvida de ska placeras i en grupp och i sådana fall vilken. Vad tycker PP om jordbrukspolitiken eller sysselsättning framgent. Medhållsparti och åter medhållsparti men är icke fallet om piratpartiet väljer att sitta som grupplös.

Henrik Alexandersson klargör på ett bra sätt hur det ligger till och vad piratpartiet har för valmöjligheter.

"Som grupplösa skulle (pp) dessutom kunna syssla med att bygga allianser med olika ledamöter snarare än partier. Vilket skulle kunna bli en framgångssaga"..... skriver Hax Läs mer

, ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar